Salmonella

Infektioner orsakade av salmonellabakterier är ett betydande folkhälsoproblem i hela världen. Norden utgör här ett undantag. Situationen i Finland, Sverige och Norge har hållits på betydligt bättre nivå än i resten av världen.

Cirka 2 500 olika serotyper av salmonella är kända. En del av dem avviker från varandra med avseende på sin förmåga att alstra sjukdom och klara sig i miljön. Den viktigaste serotypen av salmonella som förekommer i Finland är Salmonella Typhimurium. Dess fagtyp 1 är endemisk i Finland och påträffas tidvis hos olika djurarter. Typhimuriums fagtyp 41 är särskilt anpassad till måsar, fagtyperna 40 och U277 åter till småfåglarna på fågelbordet, där de lätt smittar bl.a. sällskapsdjur. Andra serotyper av salmonella som är viktiga globalt är Salmonella Enteritidis och Salmonella Infantis. I pälsdjursfoder hittas oftast serotypen Poona.

Läs mer om salmonella