Sjukdomar som är gemensamma för flera djurarter

En del smittsamma djursjukdomar kan drabba flera djurarter. Till sjukdomsalstrarna hör olika bakterier, virus, urdjur, parasiter och andra sjukdomsalstrare såsom prion. Smittsamma djursjukdomar som är gemensamma för flera djurarter kan smitta direkt från djur till djur eller indirekt via t.ex. foder, vatten eller insekter.

Förekomst i Finland av vissa sjukdomar som är gemensamma för flera djurarter

Djursjukdom Huvudsakliga måldjur Zoonos* Senast konstaterad
Aujeszkys sjukdom (pseudorabies) Svin, idisslare, hund, katt   Aldrig
Bluetongue Idisslare   Aldrig

Brucellos

B. abortus

B. melitensis

B. suis bv. 2

 

Idisslare

Små idisslare

Vildsvin

x

 

1960

Aldrig

2016 1)

Ekinokockos (dvärgbandmaskar)

E. multilocularis

E. canadensis

 


Räv, mårdhund, hund, gnagare

Idisslare, svin, häst, hund, varg

 


x

x

 


Aldrig

2016

Heartwater Idisslare   Aldrig
Harpest (tularemi) Skogshare, fälthare, gnagare, fåglar x 2016
Boskapspest Idisslare   1877
Leptospiros Nöt, svin, häst, hund x 2014 2)
New world screwworm Däggdjur x Aldrig
Old world screwworm Däggdjur x Aldrig
Paratuberkulos Idisslare   2008 3)
Mjältbrand (anthrax) Idisslare, svin, häst x 2008
Q-feber Idisslare x 2016 4)

Rabies

  • Rabies
  • Fladdermusrabies

Däggdjur

 

x

 

 

1989
2016

Rift Valley Fever Idisslare x Aldrig
Salmonellasmitta Flera olika djurarter x 2016
Mul- och klövsjuka Klövdjur   1959

Trikinos

  • Produktionsdjur
  • Andra däggdjur

 

Svin, vildsvin, häst
Rovdjur, vildsvin

x

 

 

 

2012
2016

TSE-sjukdomar (transmissibel spongiform encefalopati)

  • BSE
  • Klassisk scrapie
  • Atypisk scrapie
  • CWD

 

 

 

Nötkreatur
Får, get
Får, get
Hjortdjur

x

 

 

 

 

 

2001
2005 5)
2016
Aldrig

Vesikulär stomatit Idisslare, häst, svin x Aldrig
West Nile Feber Fåglar, häst x Aldrig

*zoonos = sjukdomen kan smitta från djur till människan
1) hos vilda vildsvin
2) inte klinisk sjukdom
3) hos ett djur i zoo
4) antikroppar på samma gård som tidigare år
5) bara hos getter i Finland