Sjukdomar som är gemensamma för flera djurarter

En del smittsamma djursjukdomar kan drabba flera djurarter. Till sjukdomsalstrarna hör olika bakterier, virus, urdjur, parasiter och andra sjukdomsalstrare såsom prion. Smittsamma djursjukdomar som är gemensamma för flera djurarter kan smitta direkt från djur till djur eller indirekt via t.ex. foder, vatten eller insekter.

Förekomst i Finland av vissa sjukdomar som är gemensamma för flera djurarter

Djursjukdom Huvudsakliga måldjur Zoonos* Senast konstaterad
Aujeszkys sjukdom (pseudorabies) Svin, idisslare, hund, katt   Aldrig
Bluetongue Idisslare   Aldrig

Brucellos

B. abortus

B. melitensis

B. suis bv. 2

 

Idisslare

Små idisslare

Vildsvin

x

 

1960

Aldrig

2015 1)

Ekinokockos (dvärgbandmaskar)

E. multilocularis

E. canadensis

 

Räv, mårdhund, gnagare
Idisslare, svin, häst, hund, varg

 

x

x

 

Aldrig

2015

Heartwater Idisslare   Aldrig
Harpest (tularemi) Skogshare, fälthare, gnagare, fåglar x 2015
Boskapspest
Idisslare
  1877
Leptospiros Nöt, svin, häst, hund x 2014 2)
New world screwworm Däggdjur  x Aldrig
Old world screwworm Däggdjur  x Aldrig
Paratuberkulos Idisslare   2008 3)
Mjältbrand (anthrax) Idisslare, svin, häst x 2008
Q-feber Idisslare x 2012 2)
Rabies Däggdjur x 2009 4)
Rift Valley Fever Idisslare x Aldrig
Salmonellasmitta Flera olika djurarter x 2015
Mul- och klövsjuka Klövdjur   1959
Trikinos Svin, häst, björn, lodjur, små rovdjur x 2015
Vesikulär stomatit Idisslare, häst, svin x Aldrig
West Nile Feber Fåglar, häst x Aldrig

*zoonos = sjukdomen kan smitta från djur till människan
1) hos vilda vildsvin
2) inte klinisk sjukdom
3) hos ett djur i zoo
4) fladdermusrabies hos en vattenfladdermus