Små rovdjur för rabiesuppföljning

Evira samlar varje år in kroppar av små rovdjur för uppföljning av rabiesläget och rabiesvaccineringskampanjen. Kroppar samlas in särskilt i området där vaccinbeten läggs ut i Sydöstra Finland, Norra Karelen och östra delen av Södra Savolax. Som prov önskas hela rävar och mårdhundar.

Av kropparna undersöks hjärnan med tanke på rabiesvirus. Kropparna undersöks också med tanke på förekomst av trikiner och ekinokocker (rävens dvärgbandmaskar). För dödfunna djurs del försöker man utreda dödsorsaken.

Hurdana prover?

Som prover duger såväl fällda som dödfunna hela små rovdjur, om de inte är alltför förskämda. Särskilt sådana djur, som verkat sjuka och som betett sig avvikande borde levereras in för undersökningar. Djur med normal päls kan flås innan de sänds in. Djuret borde avlivas så att hjärnan inte förstörs.

Även om det kommunbundna målet är fullt lönar det sig att sända in till Evira sådana små rovdjur, som påträffats döda eller som verkat sjuka inom kommunens område.

Hur prover av vilda djur sänds in

(Tabellen uppdaterad 16.12.2016)

Kommun Räv Mårdhund Prover tillsammans
  Prov antal Prov antal  
Fredrikshamn 5 4 9
Ilomants 4   4
Imatra 3 18 21
Joensuu 2   2
Kides 25 36 61
Kotka 1 5 6
Lemi   1 1
Luumäki   1 1
Miehikkälä     0
Nyslott   1 1
Parikkala 3 9 12
Puumala 1   1
Pyttis 8 19 27
Rautjärvi   5 5
Ruokolahti 6 64 70
Rääkkylä 13 8 21
Sulkava     0
Taipalsaari 2 11 13
Tohmajärvi 5 15 20
Vederlax 3 49 52
Villmanstrand 12 44 56
Sammanlagt 93 290 383

Teman: