Små rovdjur för rabiesuppföljning

Evira samlar varje år in kroppar av små rovdjur för uppföljning av rabiesläget och rabiesvaccineringskampanjen. Kroppar samlas in särskilt i området där vaccinbeten läggs ut i Sydöstra Finland, Norra Karelen och östra delen av Södra Savolax. Som prov önskas hela rävar och mårdhundar.

Av kropparna undersöks hjärnan med tanke på rabiesvirus. Kropparna undersöks också med tanke på förekomst av trikiner och ekinokocker (rävens dvärgbandmaskar). För dödfunna djurs del försöker man utreda dödsorsaken.

Hurdana prover?

Som prover duger såväl fällda som dödfunna hela små rovdjur, om de inte är alltför förskämda. Särskilt sådana djur, som verkat sjuka och som betett sig avvikande borde levereras in för undersökningar. Djur med normal päls kan flås innan de sänds in. Djuret borde avlivas så att hjärnan inte förstörs.

Även om det kommunbundna målet är fullt lönar det sig att sända in till Evira sådana små rovdjur, som påträffats döda eller som verkat sjuka inom kommunens område.

Hur prover av vilda djur sänds in

(Tabellen uppdaterad 8.10.2018)

Kommun Målet Räv Mårdhund Prover tillsammans
    Prov antal Prov antal  
Fredrikshamn 16 1  2  3
Ilomants 23     0
Imatra 16 7 24 31
Joensuu 18     0
Kides 23 8 10 18
Kotka 16 1 2 3
Lemi 12   4 4
Luumäki 16  10 8 18
Miehikkälä 16   1 1
Nyslott 16     0
Parikkala 23 1 3 4
Puumala 12     0
Pyttis 16 6  1 7
Rautjärvi 16    3 3
Ruokolahti 18    9 9
Rääkkylä 12 1  9 10
Sulkava 12     0
Taipalsaari 18     0
Tohmajärvi 20 3  8 11
Vederlax 18 9  24 33
Villmanstrand 23 3  2 5
Sammanlagt 360 50 110 160

Teman: