Frågor och svar om valpsjuka

I början av 2013 konstaterades valpsjuka på en minkfarm i Österbotten.

1. Hur förhindras smittspridningen från pälsdjursfarmen?
Hos pälsdjur bekämpas valpsjuka genom åtgärder som utförs av näringen, såsom isolering och vaccinationer. Att sjukdomen konstateras hos hundar eller pälsdjur leder inte till myndighetsåtgärder. Veterinärerna ska rapportera konstaterade fall av valpsjuka varje månad till Eviras tillsynsavdelning. Det är bra att sköta om de vaccinationer som rekommenderas för hundar.

2. Har sjukdomen spridits någon annanstans?
Nya prover från pälsdjursfarmer undersöks allt efter som dessa levereras till Evira. Tillsvidare har inga nya fall påvisats.

3. Finns det tillräckligt med vaccin?
För hundar finns flera olika vaccin, vilka även innehåller vaccin mot valpsjuka. Brist på vaccin torde inte uppstå. Det finns även vaccin mot valpsjuka som är lämpliga för pälsdjur.

4. Är det tryggt för en sällskapshund att träffa andra hundar?
På grund av valpsjukan som konstaterats på pälsdjursfarmen finns det inte skäl att begränsa vaccinerade hundars möten.

5. Ska man begränsa hundars rörelser i närheten av pälsdjursfarmer?
All onödig rörelse nära farmerna ska undvikas. Särskilt ovaccinerade valpar är exponerade för valpsjukesmitta. Även en vaccinerad hund kan sprida viruset, så man ska inte röra sig nära farmerna.

6. Vilka vaccinationer bör en sällskapshund ha?
Evira rekommenderar att alla hundar ska vaccineras mot valpsjuka. Kontakta din veterinär vid behov.

Mer information på vår webbplats