Borrelios

Borrelios

Borrelios orsakas av en spiralformad bakterie, Borrelia burgdorferi. I Finland förekommer åtminstone tre olika underarter av Borrelia. Borrelios är en vektorförmedlad sjukdom, smittan sprids av blodsugande leddjur. Smågnagare är de egentliga borreliavärdarna, men också stora däggdjur smittas av bakterien. Vilda djur upprätthåller smittan utan att själva insjukna.

Läs mer om borrelios