Bluetongue

Bluetongue är en virussjukdom hos idisslare som sprids av svidknott (Culicoides spp.). Den orsakas av ett orbivirus med 24 kända serotyper. Sjukdomen förekommer hos idisslare som hålls som husdjur och hos vilda idisslare samt hos kameldjur (alpacka, lama). Bluetongue har inte konstaterats i Finland.

Läs mer om Bluetongue.