Införsel av hundar kan medföra oväntade risker

Införsel av hundar kan medföra oväntade risker

Under de senaste åren har det blivit vanligare att hundar rör sig inom Europa och att hundar tas med till Finland också från länder utanför Europa.Sällskapsdjurens allt fler resor, avels- och utställningsverksamhet samt hundar som tas till Finland från andra länder kan medföra oväntade risker.Också lagligt importerade hundar kan ha med sig någon oväntad djursjukdom.

Valparnas bakgrund ska kontrolleras

Det finns inte alltid information om hundarnas tidigare levnadsförhållanden.Vissa hundar som saluförs i Finland kan ha vuxit upp på så kallade valpfabriker.Valparnas näringstillstånd är ofta svagt och de kan lida av stress till följd av transporten.I osnygga förhållanden får valparna lätt diarrésjukdomar, exempelvis coccidios, giardios och campylobakterios.Samma sjukdomsalstrare förekommer också i Finland.Tillfriskning från smittorna sker i allmänhet då allmäntillståndet förbättras, men valpar som blivit sjuka kan smitta ned andra valpar på mottagningsplatsen.Fullvuxna hundar insjuknar i allmänhet inte.

Det kan också hända att valparnas mödrar inte har fått behövliga vaccinationer och att de inte nödvändigtvis har utvecklat naturlig immunitet mot exempelvis parvovirus.Oskyddade valpar blir lätt smittade av parvovirus i Finland, då de kommer ut för första gången.

Det lönar sig att undersöka brucellos i ursprungslandet

Vid import av hundar för avel borde man beakta möjligheten för infektion av bakterien Brucella canis.Brucellos sprids främst via aborterade foster och utsöndringar från livmodern samt sperma och urin.Hundar som används för avel borde undersökas för antikroppar mot B. canis redan i utgångslandet.

Herpesvirus även i Finland

Hundar kan smittas av herpesvirus till exempel på utställningsresor utomlands eller en införd hund kan ha smittan med sig.Herpes smittar vid närkontakt och det krävs inte betäckning för att smittan ska överföras.Herpesvirus hos hundar förekommer också i Finland.

Valparna får smittan från förlossningskanalen vid födseln. Om valparna inte får skyddande antikroppar av modern via mjölken kan smittan leda till en dödlig allmän infektion.

Insekter sprider sjukdomar

Många sjukdomar som orsakas av urdjur sprids via insekter.Hundar som reser utomlands bör få skyddande medicinering för att förhindra smittor.Dessutom är det skäl att kontrollera alla införda hundar samt hundar som återvänder till Finland med tanke på fripassagerare som loppor och bruna hundfästingar.

Till följd av klimatförändringen kan det också i Finland utvecklas förhållanden som är gynnsamma för nya insektarter.På finska hundar hittades för första gången leishmanios sommaren 2014.Fastän det sannolikt inte finns insekter som lämpar sig för spridning av leishmanios i den finländska naturen kan smittan också spridas via sperma, hundbett eller utsöndringar från vävnadsförändringar.

 

Teman: