Leptospiros

Leptospiros

Leptospiros är en febersjukdom som orsakas av bakterier som tillhör släktet Leptospira. Till de sjukdomsalstrande Leptospira-arterna hör ett stort antal olika serovarer. Smittan kan förekomma hos alla däggdjursarter, även om vissa serovarer är utmärkande för vissa djurarter. De flesta serovarerna orsakar också en allvarlig febersjukdom hos människan, vars symtom påminner om influensa.

Läs mer om leptospiros