Neurologiska sjukdomar hos katter

Neurologiska sjukdomar hos katter

Neurologiska sjukdomar påverkar huvudsakligen nervsystemet som indelas i centrala nervsystemet och perifera nervsystemet. En neurologisk sjukdom kan ligga antingen i centrala nervsystemet (hjärn- och ryggmärgssjukdomar) eller också i perifera nervsystemet (muskel- och nervrotssjukdomar).

De vanligaste symptomen på neurologiska sjukdomar

Neurologiska sjukdomar kan bero på till exempel en inflammation eller en fysisk skada. Sjukdomarna som hänför sig till nervsystemet och symptomen på sådana sjukdomar är varierande. Förlamningar och anfall är de vanligaste neurologiska sjukdomarna. Ryggont, hälta, balansproblem, onormal koordination och svag fysisk prestation tyder på en neurologisk sjukdom. Beteendestörningar och sinnesrubbningar (balans-, syn- och hörselstörningar) kan också förekomma.

Vid en grundläggande neurologisk undersökning fästs uppmärksamheten först vid kattens beteende och sinnestillstånd. Därefter testas rörelsebanorna, muskelsinnet, känselsinnet, ryggnervsreflexerna och hjärnnervsfunktionen. Ytterligare undersökningar som kan krävas är bland annat blod- och urinprovsanalyser jämte röntgen och CT-undersökningar dvs. datortomografiundersökningar.