Förbening av hårda ryggmärgshinnan

Förbening av hårda ryggmärgshinnan

I en Ragdollkatt som år 2012 sändes in till Evira för patologiska undersökningar konstaterades en sällsynt förbening av hårda ryggmärgshinnan. Förbening av hårda ryggmärgshinnan med anknytande ryggmärgsdegeneration är sällsynt hos djur och har aldrig tidigare inrapporterats hos katter.

Den sexåriga Ragdollkatten uppvisade rörelsesvårigheter som småningom blev allt värre. I neurologiska undersökningar lokaliserades felet till området mellan första halskotan och andra bröstkotan. I magnetröntgen konstaterades en extramedullär massa som tryckte på ryggmärgen. Katten opererades och förändringen visade sig i histopatologisk undersökning vara en förbening av hårda ryggmärgshinnan.

Symptomen i centrala nervsystemet återkom ändå och katten avlivades tio månader senare och sändes till Evira för obduktion. I obduktionen konstaterades en stark förbening av hårda ryggmärgshinnan i området kring tredje och femte halskotan och de sista ländkotorna. I dessa områden tryckte benvävnaden på ryggmärgen och det hade lett till degenerationen av ryggmärgen.

En mer omfattande rapport om fallet på engelska kan du läsa här
Antila,J.M., Jeserevics,J., Rakauskas,M., Anttila,M., Cizinauskas,S.
Spinal dural ossification causing neurological signs in a cat.
Acta Veterinaria Scandinavica 2013: 55., pp. 47.

Mer information ger:
professor, forskningsenhetschef Marjukka Anttila, forskningsenheten för patologi,
marjukka.anttila at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi