Aujeszkys sjukdom (AD, pseudorabies)

Aujeszkys sjukdom eller pseudorabies är en sjukdom främst hos svin. Sjukdomen orsakas av ett pseudorabiesvirus som hör till herpesvirusen. Hos svin kan viruset orsaka symtom eller uppträda helt symtomfritt. Även djur som hör till andra djurarter, t.ex. nötkreatur, får, katter och hundar, kan insjukna i pseudorabiesvirus. Aujeszkys sjukdom förekommer inte i Finland.

 

Mer informaton på vår webbplats