Brucellos eller kastningssjuka

Brucellos eller kastningssjuka

Brucellos eller kastningssjuka orsakas av bakterier tillhörande släktet Brucella. Till släktet hör sex arter, av vilka en del är farliga sjukdomsalstrare hos djur. De har ett huvudsakligt värddjur och flera andra potentiella värdar; B. abortus – nötkreatur, B. melitensis – får och getter, B. suis – svin samt B. ovis – får. De tre förstnämnda arterna kan smitta även människor och orsaka allvarlig sjukdom. De olika brucellaarterna är vidare indelade i flera undertyper.

Läs mer om brucellos