Utbildningsmaterial gällande djursjukdomar

Utbildningsmaterial gällande djursjukdomar som med lätthet sprider sig

Detta utbildningsmaterial, som är producerat vid enheten för djurens hälsa och välfärd vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira, är avsett för framförallt husdjursutbildningen (svin, nöt, små idisslare och fjäderfä) vid olika läroinrättningar. Materialet kan även användas vid kurser för bland annat djurägare och intressegrupper.

Utbildningsmaterial

Del I Djursjukdomar som med lätthet sprider sig och bekämpningen av dessa
Texten  (pdf, 45 kb)
PowerPoint -föreställningen (pdf, 548 kb)

Del II Uppgifter gällande djursjukdomar som med lätthet sprider sig och bekämpningen av dessa
(Beställ: ehyt  at-merkki.gif evira.fi)

Del III Exempel på djursjukdomar som med lätthet sprider sig

För lyckad bekämpning av en djursjukdom som med lätthet sprider sig är det av största vikt att upptäcka sjukdomen redan på den första infekterade gården i Finland. Av den orsaken är det viktigt att djurägarna och de som sköter djuren kan identifiera symtomen på smittsamma djursjukdomar och att de förmår handla snabbt och korrekt vid sjukdomsmisstanke. Syftet med detta utbildningsmaterial är att förmedla kunskap om begreppet djursjukdomar som med lätthet sprider sig, deras betydelse, bekämpningsprinciperna och följderna av att en sådan sjukdom konstateras i Finland. I materialet presenteras även några smittsamma djursjukdomar som kan spridas till Finland och deras symtom.