CWD (chronic wasting disease) hos hjortdjur

Avmagringssjukan hos hjortdjur (CWD) hör till samma prionsjukdomskategori som galna ko-sjukan. Dessa TSE-sjukdomar (transmissible spongiform encephalopathy, transmissibla spongiforma encefalopatier) orsakas av prionproteiner.

Sjukdomen påträffades på 60-talet i USA hos en svartsvanshjort och sjukdomens förekomstområde har sedermera breddats inom USA och sträcker sig numera också in på den kanadensiska sidan. Sjukdomen förekommer såväl i hjortdjurshägn som bland frilevande hjortdjur. Den har också konstaterats i Sydkorea, också då hos hjortdjur som införts från Nordamerika till en djurpark.

År 2016 konstaterades i Norge de första CWD-fallen i Europa. Det första fyndet påträffades i april hos en vild fjällren (Rangifer tarandus tarandus). I maj och juni konstaterades CWD hos två älgar (Alces alces). Fallet hos fjällren påträffades i trakten kring Bergen och fallen hos älg i närheten av Trondheim. Hösten 2017 påträffades CWD åter i Norge hos en ny art, en kronhjort (Cervus elaphus). I intensifierad uppföljning i Norge har konstaterats flera fall till och i mars 2018 var det sammanlagda antalet fall 22 (arton fjällrenar, tre älgar, en kronhjort).

Det har påträffats olika typer av prioner som orsakar CWD. CWD-prionen som förekommit hos fjällrenar är av samma typ som den nordamerikanska, men den som påträffats hos älgarna i Norge skiljer sig från dem.

Sjukdomen smittar veterligen inte människan och har således inte betraktats som någon egentlig risk med tanke på människan.

Symtom

Sjukdomen framskrider långsamt och den har inte konstaterats hos djur under ett år. Djuret magrar och tvinar bort, även om det äter. I sjukdomens slutskede börjar hjärnrelaterade symptom visa sig: djuret drar sig bort från hjorden, det är apatiskt, hänger med huvudet, upprepar vissa rörelser och verkar nervöst. Djuret kan dricka och dregla onormalt mycket.

Diagnos och provtagning

Sjukdomen diagnosticeras vanligen utgående från ett dött djur. Som prov tas en viss del av hjärnstammen och lymfkörtlar från huvudet. De testas i laboratorium för att sjukdomsalstraren ska kunna konstateras. I hjärnan bildas också typiska mikroskopiska förändringar som kan konstateras med hjälp av en histologisk undersökning.

Spridning

Man känner ännu inte helt säkert till SWD-sjukans spridningsmekanismer, men den verkar sprida sig från ett djur till ett annat med kroppssekret, såsom urinen, avföringen och saliven. Sjukdomsalstraren motstår mycket väl varierande miljöförhållanden. Effektivast sprids sjukdomen på utfodringsplatser och bland djur i hägn.

Det är förbjudet att införa obehandlad urin från hjortdjur som producerats utanför EU till EU:s område, inköp av sådan på webben inbegripet. Lockurin används under älgjaktsäsongen.

Uppföljning

I Finland har sjukdomsförekomsten följts särskilt hos vitsvanshjortar, men också hos andra vilda hjortdjur. Inte ett enda sjukdomsfall har konstaterats hos oss. Vitsvanshjortar som betett sig onormalt och är utmärglade borde undersökas med tanke på CWD.

Förekomst i Finland 

I Finland konstaterades CWD för första gången i februari 2018 hos en självdöd älg som påträffats i Kuhmo. Älgfyndet i Finland är inte av samma typ som det nordamerikanska. Noggrannare undersökningar pågår.

 

 

 

Teman: