Laxdöden i Torne älv

Evira fortsätter sommaren 2016 utredningarna av laxdöden i samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Sverige.

På den svenska sidan har sjukdomen Ulcerative Dermal Necrosis (UDN) konstaterats i två sommaren 2015 tagna laxprover. I Finland har sjukdomen UDN inte påträffats i prover från Torne älv, men den har däremot nog konstaterats hos havslaxhonor fångade i Kemi älvs och Simo älvs mynningar.

Sommaren 2014 fann man mer död lax i Torne älv än normalt, och man konstaterade mycket hudskador på uppstigande lax. Utifrån den information som Evira fått har man sommaren 2015 upptäckt ett motsvarande antal döda individer bland uppstigande lax. Eftersom mängden uppstigande lax i år inte har varit på samma rekordnivå som 2014, har dödligheten bland uppstigande lax varit större i år än 2014.

Ännu vet man inte vad som orsakar laxdöden

Orsakerna till laxdöden är tills vidare oklara. Enligt forskning som Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Sverige har gjort kan en orsak till laxdöden i Torne älv vara kallbrand i huden hos laxfiskar (UDN). Den skadade huden angrips sedan av bakterier och vattenmögel. Till slut dör fisken på grund av störningar i vätskebalansen eller sekundära infektioner. 

Det finns inga säkra uppgifter om att sjukdomen UDN skulle ha förekommit i odlad lax eller annan odlad fisk. Den har konstaterats i vild uppstigande lax och vild havsöring. Likartade hudförändringar har rapporterats även i odlad laxfisk.

Evira har inte kännedom om att sjukdomen UDN eller hudförändringar som påminner om denna skulle ha förekommit i fiskodlingar i havsområdena i Finland. Eftersom sjukdomsorsaken inte har hittats, är det tills vidare omöjligt att vidta praktiska åtgärder för att eliminera sjukdomen.

Fortfarande oklart hur sjukdomen UDN uppkommer

Man har inte lyckats utreda vad som orsakar sjukdomen. Man vet inte heller om sjukdomen smittar eller om den orsakas av någonting annat.

Evira har inlett planering av samarbete med Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral och Naturresursinstitutet (Luke) utifall att laxdöden i Torne älv fortsätter även 2016. Man syftar också till ett noggrannare samarbete än hittills med fiskarna samt de svenska myndigheterna.

Anvisningar för att skicka prover

Den som upptäcker sjuka laxar i Torne älv kan kontakta Eviras verksamhetsställe i Uleåborg direkt. Numret är 040 569 4541.

 

MER  INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

 

Teman: