RHD hos vildkaniner 2016

Ställen där döda vildkaniner observerats i kronologisk ordning enligt anmälningarna som inkommit till Evira. Fyndställena där sjukdomen bekräftats i fetstil.

 

HELSINGFORS

ESBO

VANDA

April

Kottby

 

 

 

Torparbacken

 

 

 

Svedängen

 

 

 

Gumtäkt

 

 

 

Östra Baggböle

 

 

 

Södra Haga

 

 

Maj

Åggelby

Notudden

Myrbacka

 

Viksstranden

Hagalund

Dickursby

 

Månsas

Mäkkylä

Räckhals

 

Sockenbacka

Karabacka

Mårtensdal

 

Vallgård

Bredvik

Gruvsta

 

Hertonäs

Mattby

 

 

Bocksbacka

Tomtekulla

 

 

Lillhoplax

Mankans

 

 

Stenhagen

Frisans

 

 

Brunakärr

 

 

 

Munksnäs

 

 

 

Gamlas

 

 

 

Drumsö

 

 

 

Kånala

 

 

 

Henriksdal

 

 

 

Främre Tölö

   
 

Lassas

   
 

Alphyddan

   
 

Mejlans

   
 

Ärtholmen

   
 

Krämertsskog

   
 

Malmgård

   

Juni

Kampen

Jupper

Rosendal

 

Brunnsparken

Ekändan Tavastberga
 

Vik

Bastvik  
 

Drumsö

   
 

Kasberget

   
Juli     Kivistö
      Lappböle

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS