Trikiner

Parasiter av släktet Trichinella (trikiner) är små rundmaskar. De vuxna maskarna är tarmparasiter, larverna lever och utvecklas så att de blir infektionsdugliga i samma värddjurs muskulatur. Den sjukdom som trikinerna alstrar kallas trikinos.

Läs mer om trikiner

 

Teman: