Hälsoservice för fisk- och kräftodlingar

Evira erbjuder en hälsoservice för fisk och kräftor. Servicen är frivillig och innefattar sjukdomsdiagnostik som inte ingår i de lagstadgade virus och BKD-undersökningarna, samt hälsovård i samarbete med lokala veterinärer. Evira ämnar att skola hälsovårdsveterinärer som kan tjäna fiskodlingarnas behov.

Odlingen förbinder sig att följa kraven för hälsoklassen som ingår i avtalet, samt att betala årsavgift som baserar sig på Eviras prislista. I årsavgiften ingår bl a undersökningar på alla sjukdomsfall på odlingen , rådgivning angående behandling av fisksjukdomar samt intyg av utförga undersökningar vid behov.

För att gå med i hälsoservicen ifylls blanketten “Avtal om fiskhälsoservice” i två exemplar samt blanketten om information om odlingen. Dessa skickas till Eviras verksamhetsenhet i Helsingfors. Årsavgiften baseras på odlingens storlek och klassificering.

Vid frågor om hälsoservicen svarar fiskhälsoveterinärerna Perttu Koski (tel. 040 569 4541, Uleåborg), Anna Maria Eriksson-Kallio (puh. 050 439 2788, Helsingfors) samt Satu Viljamaa-Dirks (tel. 044 720 1469, Kuopio). Vid frågor angående kräftor kontaktas Satu Viljamaa-Dirks.

Mer information på vår webbplats 

Mer information på andra webbplatser

Finlands Fiskodlarförbunds websidor

 

 

Teman: