Förteckningar över läkemedel

På den här sidan har det sammanställts förteckningar över preparat som godkänts för medicinering av djur.

Godkända preparat

I Eviras förteckning finns det inte veterinärmedicinska specialtillståndspreparat (se mer på ”Mer information på andra webbplatser”)

Uppgifterna i medicinförteckningen för produkstionsdjur uppdateras med 2-3 månaders intervaller på basen av information från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Även om Evira försöker se till att förteckningen är felfri är det ändå möjligt att enstaka fel förekommer. Om ni misstänker att det finns ett fel i förteckningen ber vi er ta kontakt med Evira.

Följande uppteckningar uppdateras inte längre:

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER