Förteckningar över läkemedel

På den här sidan har det sammanställts förteckningar över preparat som godkänts för medicinering av djur.

Godkända preparat

 

Uppgifterna i medicinförteckningen uppdateras med cirka två månaders intervaller på basen av information från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Även om Evira försöker se till att förteckningen är felfri är det ändå möjligt att enstaka fel förekommer. Om ni misstänker att det finns ett fel i förteckningen ber vi er ta kontakt med Evira.

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER