Temporära användninsrekommedationer

Bindande temporära användningsändamål av penicillin

Nytt beslut i kraft (februari 2016)

Social- och hälsovårdsministeriets har fattat beslut 26.1.2016 om ändring av temporära användningsrekommendationer av penicillin för djur. Det finns mera indikationer av penicillin för mjölkkor.

Läs mer: 
SHM:s beslut 26.1.2016 
Uppdaterade temporära användningsrekommendationer av penicillin (januari 2016) 
Fimeas nyhet (8.2.2016)

Fimea frågor och svar (uppdaterat 15.11.2016)

Övervägande vid användning av penicillin

Det är viktigt att veterinären, då han fattar vårdbeslut, överväger om det är nödvändigt med en antibiotikakur. Till exempel vid behandling av juverinflammationer hos nötkreatur utanför Norden behandlas även kliniska juverinflammationer oftast med intramammarier och med stödbehandling vid behov. Det rekommenderas därför att juverinflammationer som förorsakats av streptokocker och koagulasnegativa bakterier och som huvudsakligen begränsats till juvercistern behandlas i första hand med intramammarier under laktationsperioden eller när man låter kon gå i sin. Vid behov ges antiinflammatoriska analgetika som stödbehandling.

Likaså ska behandlingspraxis kontrolleras även vid behandling av grisar. För förebyggande av navelinflammationer borde man inte alls använda rutinmässiga förebyggande penicillinbehandlingar. Mikrobmedicinering ges inte heller i samband med normal kastrering.

Vid medicinering av djur finns det alternativ till penicillin. Målet är emellertid att bevara penicillin som ett effektivt läkemedel i Finland också i fortsättningen efter det att den eventuella störningssituationen upphört.

Trots att man förbereder sig på en störningssituation, tillämpas den gällande läkemedelslagstiftningen normalt. I enlighet med JSMf 17/2014  ska en veterinär beakta de rekommendationer om användningen av läkemedel som Evira utfärdat och iaktta bestämmelserna om användning av antimikrobiella läkemedel.I statsrådets förordning om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur ( 1054/2014 , ändr. 22/2015) begränsas dessutom användningen av vissa mikrobläkemedel för djur.