Temporära användninsrekommedationer

SHM:s beslut gäller dock högst till och med den 31 december 2016

Situationen i tillgång till penicillin har ännu inte vid slutet av december 2016 normaliserats, så temporära användningsrekommendationer bör fortsätta att följas, när det är möjligt:

Övervägande vid användning av penicillin

Det är viktigt att veterinären, då han fattar vårdbeslut, överväger om det är nödvändigt med en antibiotikakur. Till exempel vid behandling av juverinflammationer hos nötkreatur utanför Norden behandlas även kliniska juverinflammationer oftast med intramammarier och med stödbehandling vid behov. Det rekommenderas därför att juverinflammationer som förorsakats av streptokocker och koagulasnegativa bakterier och som huvudsakligen begränsats till juvercistern behandlas i första hand med intramammarier under laktationsperioden eller när man låter kon gå i sin. Vid behov ges antiinflammatoriska analgetika som stödbehandling.

Likaså ska behandlingspraxis kontrolleras även vid behandling av grisar. För förebyggande av navelinflammationer borde man inte alls använda rutinmässiga förebyggande penicillinbehandlingar. Mikrobmedicinering ges inte heller i samband med normal kastrering.