E. coli och andra bakterier som producerar enzymet NDM (New Delhi Metallo-betalaktamas) och är resistenta mot karbapenem-antibiotika

Vad är karbapenemer?

Karbapenemer är bredspektriga antibiotika dvs de verkar på flera olika bakterier. De är ett av de sista alternativen i vården av infektioner hos människan som har multiresistenta bakterier. Karbapenemer har inte registrerats för medicinsk behandling av djur. De får inte användas på djur Finland.

Vad är NDM?

NDM är ett av de enzymer som bryter ned karbapenemer. Namnet NDM härstammar från det första fallet – en svensk patient som hade vårdats på ett sjukhus i New Delhi i Indien. I Sverige konstaterade man att patienten hade bakterien Klebsiella i urinen, och den producerad enzymet NDM. Bakterier som producerar enzymet NDM är resistenta mot karbapenemer och ofta även mot alla övriga kända grupper av antibiotika. Enzymet NDM förekommer hos tarmbakterier såsom E. coli, Klebsiella pneumoniae och salmonella. Andra bakteriearter, hos vilka enzymet har konstaterats, är Acinetobacter och Pseudomonas.

Vad orsakar NDM-bakterier?

Trots att NDM-bakterier kan bryta ned bredspektriga antibiotika, ökar inte produktionen av NDM eller andra karbapenemaser dessa bakteriers förmåga att orsaka sjukdom. NDM-bakterier är inte farliga för friska personer och en smitta är ofta symtomfri. I de fall när en smitta leder till infektion blir vården besvärlig eftersom dessa bakterier är mycket resistenta mot så gott som alla kända antibiotika.

Hos vilka djur har bakterier som producerar enzymet NDM påträffats?

NDM-positiva bakterier har tills vidare påträffats väldigt sällan hos djur. E. coli -bakterier som producerar enzymet NDM har påträffats hos hundar och hos en katt i USA. Bakterierna har i regel härstammat från urinvägsinfektioner samt sår- och näsborrssekret. I Kina har man i broiler- och svinprover isolerat Acinetobacter som producerar enzymet NDM och i Tyskland NDM-positiv Salmonella Corvallis hos en brun glada. I Italien har man konstaterat Acinetobacter sp. som producerar enzymet NDM i avföringen hos 0,8 % av de hundar som vårdats på djursjukhus. Den verkliga förekomsten av NDM och andra bakterier som bryter ned karbapenemer hos djur är dåligt känd.

Har bakterier som är resistenta mot karbapenemer påträffats hos djur i Finland?

I Finland konstaterades NDM-positiv E. coli i ett prov från en hunds öra våren 2015. NDM E. coli hittades också hos en annan hund; hundarna hade varit i kontakt med varandra. Hos produktionsdjur i Finland har bakterier som är resistenta mot karbapenemer inte konstaterats.

Kan NDM-bakterier överföras mellan människor och djur?

NDM-bakterier konstateras hos människor i ökande grad på alla kontinenter. Människor och deras keldjur lever ofta i nära kontakt med varandra, så bakterier kan överförs mellan människor och djur. I Finland har NDM-bakterier konstateras hos människor flera gånger under de senaste åren; däremot gjordes det första fyndet hos djur 2015. Ytterligare information om bakterier resistenta mot karbapenemer som har påträffats hos människor i Finland finns på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats.

Kan spridningen av NDM-bakterien stoppas?

Antibiotika bidrar till upprätthållandet och spridningen av resistenta bakterier hos både människor och djur, därför ska användningen av antibiotika alltid vara motiverad. Antibiotika med de bredaste spektren, i synnerhet karbapenemer, får inte användas på djur i Finland.