Anvisningar för provtagning och -insändning för djursjukdomsundersökningar

På dessa sidor finns allmänna och djursjukdomsspecifika anvisningar för provtagning och -sändning med anknytning till Eviras djursjukdomsundersökningar.

Kunderna får Eviras analyscertifikat med e-post

Eviras kunder får i fortsättningen analyscertifikaten med e-post om de vill. Analyscertifikat som kommer som e-postbilaga ersätter certifikat som skickas per post. I de nya remisserna efterfrågas kundernas e-postadresser. Om man vill ha analyscertifikat med posten som förr, bör ingen e-postadress fyllas i på remissen.

Det är viktigt att ta rätt sorts prov för undersökningar och skicka provet till Evira så att det bevaras analysdugligt. Utöver allmänna anvisningar för packning och sändning finns det i vänstra sidomenyn noggrannare anvisningar beträffande provtagning och sändning. Eftersom Evira har flera verksamhetsställen är det viktigt att också kolla till vilket verksamhetsställe provet i enlighet med anvisningarna bör skickas.

Paket som skickas till Helsingfors med Matkahuolto får inte skickas till Matkahuoltos ombud i Hertonäs.

När man sänder prover per post ska man följa postens allmänna anvisningar och anvisningar om sändning av diagnostiska prover.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Teman: