Anvisningar för provtagning och försändning av prover för bisjukdomsundersökning

Undersökningen av sjukdomar hos bin är koncentrerad till Evira Kuopio.

Amerikansk yngelröta (alstrare Paenibacillus larvae)

Som prov skickas en bit av yngelkakan om man i bikupan kan se yngelförändringar, bl.a. oenhetlig yngelyta, insjunkna lock, bitmärken i locken eller känner en konstig lukt. Om yngelförändringar inte förekommer, men man misstänker en dold smitta, ska man som prov skicka honung eller vuxna bin från yngelytan. Honungsproven kan också användas för preliminära kartläggningar och uppföljning av sjukdomen.

Mellan trådarna i yngelkakan skärs en ca 5 cm x 20 cm stor bit ut från ett ställe där yngelförändringar har skett. Om förändringarna är omfattande räcker det med en hälften mindre bit. Provet förpackas i papper och i ett så pass stadigt paket att det inte plattas till. Yngelkakorna möglar lätt, och man ska därför se till att proverna inte fastnar i transporten över helgen.

Som honungsprov sänds honung tagen från kupan antingen som enskilt prov eller som gemensamt prov från tre kupor. Man skickar minst 2 matskedar honung/kupa. Varje kupa ska ha ett eget provtagningsredskap, t.ex. en sked. Man krossar locken, trycker på kakan med en sked och låter honungen rinna ut i skeden. Provet kan skickas i en ren burk av valfri typ. Sändning i plastpåse rekommenderas inte, i synnerhet om provmängden är liten.

Man kan också skicka vuxna bin från yngelkakan som prov. Bina kan samlas in i t.ex. en glasburk, ca 50 bin/kupa. Bina avlivas innan sändningen genom att de förvaras i frys under 1 dygn. För transporten kan de packas i mindre behållare eller pappaskar.

Kalkyngel (alstrare Ascosphaera apis) och stenyngel (alstrare Aspergillus flavus)

Som prov skickar man in yngelkakan, på samma sätt som i fall av amerikansk yngelröta. Bina för ut kalkyngel som lätt lossnar från cellen ur kupan, och man kan således alternativt samla ihop utspridda yngel från kupans flygbräde och marken framför kupan och använda dessa som prov. Kalkyngel kan också finnas i kupans bottenskräp.

Nosematos (alstrare Nosema apis)

Cirka 50 st döda eller sjuka bin samlas in från flygbrädet, kupans botten eller marken. Hela bin packas luftigt i papperspåsar eller pappaskar för att förhindra att de förfars. Bina är känsligare för nosematos på våren när yngelperioden börjat, vilket betyder att man säkrast kan konstatera sjukdomen med hjälp av prover som tagits på våren. Fläckar av diarréavföring på kakan kan vara ett tecken på nosema.

Europeisk yngelröta (alstrare Melisococcus pluton)

Som prov skickar man in yngelkakan, på samma sätt som i fall av amerikansk yngelröta.

Varroakvalster ( Varroa destruktor)

För varroaundersökning skickas antingen bottenskräp från kupan, drönaryngelkaka eller färdigt isolerade kvalster.

Bottenskräp från kupan används som prov antingen på våren efter rensningsflygningen eller alternativt på sensommaren när man har använt bekämpningsmedel mot kvalster i kuporna. Man strävar efter att få cirka 100 - 200 g bottenskräp/kupa som prov. För att förhindra mögeltillväxt torkas proverna och skickas förpackade i papperspåsar.

Om man på våren inte kan samla ihop tillräckligt med bottenskräp för provet använder man i stället drönaryngelkaka, från vilken man säkrare kan få fram nyuppkommen kvalstersmitta. Från drönaryngelkakan skär man ut en ca 5 cm x 20 cm stor bit. Ynglen ska vara tillräckligt gamla (15 - 18 dygn), så att också varroakvalstren har hunnit utvecklas och blivit lätta att få syn på. Provet kan frysas ned. Provet ska vara framme så snabbt som möjligt eftersom i synnerhet nedfrysta yngel lätt förstörs.

Man kan också skicka färdigt isolerade kvalster för identifiering. I sådana fall är undersökningen avgiftsfri.

Försändelse

Den remiss som är avsedd för biprover fylls noggrant i och bifogas försändelsen. Det är mycket viktigt att nämna i vilken kommun biodlingen ligger i samband med undersökning av amerikansk yngelröta. Proverna kan skickas som postpaket eller med buss, i vilket fall det är önskvärt att man på förhand ringer till vårt kontor och meddelar bussens ankomsttid (kontor tfn. 029 530 4952), eller föras till Kuopio. Prover som lätt förfars ska skickas i början av veckan så att de inte fastnar i transporten över veckoslutet och riskerar förstöras. Avsändaren står för provernas transportkostnader. Veterinärer kan kostnadsfritt skicka prover som ska undersökas för amerikansk yngelröta.

Ytterligare information vid behov: Evira Kuopio, kl. 8.30-15.30, tfn. 029 530 4977

Remiss

Adress dit proverna ska skickas

Evira Kuopio 
- leverans och Postens Till dörren-paket: Evira Kuopio, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio 
- brev och Postens postpaket: Evira, PB 92, 70701 Kuopio 
- bussfrakt: Evira Kuopio, Matkahuolto Kuopio

Förgiftningar

Om man misstänker att bina förgiftats av bekämpningsmedel undersöks proverna vid Eviras kemiska forskningsenhet i Helsingfårs.

Mer information på vår webbplats