Får och getter – anvisningar för provtagning och försändelse

Sjukdomar hos får och getter utgör ett flockproblem. En god livsmiljö, rätt utfodring och förebyggande av parasitsmitta är av största vikt. Vid sjukdomsproblem i flocken rekommenderas i regel att flera prov undersöks för att utreda sjukdomsorsaken.

Undersökningar av dödsorsak hos får och getter och parasitundersökningar av avföringsprov utförs vid Eviras verksamenhetsenheter i Helsingfors, Kuopio, Seinäjoki och Uleåborg. Det är skäl att på förhand diskutera val och sändning av prov med den behandlande veterinären och det mottagande laboratoriet. Hela djur, i synnerhet får, förfars snabbt efter döden, så proven bör kylas ner och skickas så snabbt som möjligt.

På ETU djurhälsovårdens sidor finns bland annat blanketter för hälsovårdsplaner och instruktioner för arrangemang av betescirkulation och avmaskning.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS