Diarré hos lamm och killingar

Vid problem med diarré räcker det vanligtvis inte att undersöka ett avföringsprov för att få en tillförlitlig bild av situationen. För att undersöka sjukdomsalstrare vid diarré hos lamm och killingar använder man undersökningspaketet för diarré hos kalvar. Undersökningspaketet inkluderar undersökning av 3–5 avföringsprov.

Prov

Ett bra undersökningsprov tas i början av diarrén när mängden sjukdomsalstrare i avföringen är störst. Det behövs cirka en matsked/djur för avföringsprov. Proven tas av så många djur som möjligt. Proven bör tas innan man påbörjar eventuell medicinering med antibiotika, men om djuret redan har medicinerats bör man nämna medicineringen i remissen. Provet tas direkt från ändtarmen eller omedelbart efter avföringen i en tät och ren plastpåse eller burk. Provet kyls ner och skickas genast. Prov som har tagits på fredagar eller veckoslut kan förvaras i kylskåpstemperatur över veckoslutet.

Undersökningar

Ålder

Prov

Undersökningar

Under 1 vecka

3–5 individuella avföringsprov

Enterotoxisk E.coli (PCR) och sensibilitetstestning

   

Rots (ag-Elisa)

   

Coronavirus (ag-Elisa)

   

Kryptosporidier (färgning, artbestämning)

   

Salmonella (odling)

1–5 veckor

3–5 individuella avföringsprov

Rots (ag-Elisa)

   

Coronavirus (ag-Elisa)

   

Kryptosporidier (färgning, artbestämning)

   

Salmonella (odling)

   

Eimeria-koccidier och ägg av tarmparasiter (McMaster,> 3 veckor gamla)

över 5 veckor

3–5 individuella avföringsprov

Salmonella (odling)

   

Eimeria-koccidier och ägg av tarmparasiter (McMaster)

Försändelse

Provet ska vara laboratoriet tillhanda nästa dag. De snabbaste försändelsesätten är Postens Till dörren-paket, buss eller personlig leverans. Prover som tagits under veckoslutet och förvarats kallt kan skickas på måndag. Under den varma årstiden rekommenderas användning av kylklampar. Ägaren betalar försändelsekostnaderna.

Remiss

Kalvdiarréundersökning, anteckna djurslaget på remissen: får eller get. Lammens eller killingarnas ålder eller födelsetid ska framkomma av remissen.

Adress dit proverna ska skickas

Evira Kuopio
- Postens Till dörren-paket och leverans: Evira Kuopio, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio
- bussfrakt: Evira Kuopio, Matkahuolto Kuopio