Kastning hos får och get

Paketet för undersökning av foster

Prov

Kastade foster, eller om fostren är flera, 2–3 foster samt efterbörden. Det är viktigt att skicka efterbörden, oberoende av hur smutsig den är, eftersom vissa sjukdomsalstrare orsakar observerbara förändringar bara i moderkakan. Minst 2–3 livmoderkottar bör ingå i provet. Man bör helst skicka och undersöka prov från flera tackor som har kastat sitt foster.

Undersökningar

Patologisk undersökning samt de viktigaste bakterierna som orsakar kastning, svamp samt Toxoplasma-PCR undersökning (Evira Kuopio, Helsingfors, Seinäjoki).

Försändelse

Provet bör alltid vara så färskt som möjligt, som till exempel ett prov som har förvarats kallt över ett veckoslut duger för undersökning.

Remiss

Utredning kastningsorsak hos nötkreatur eller undersökning av sjukdomar hos produktionsdjur. Djurart, får eller get bör nämnas på remissen. Antalet tackor/getter och antalet kastade foster antecknas på remissen.

Adresser dit proverna ska skickas

Evira Kuopio
- leverans: Evira Kuopio, Neulaniementie 4
- bussfrakt: Evira Kuopio, Matkahuolto Kuopio

Evira Helsingfors 
Evira, patologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors 

Evira Seinäjoki
- leverans: Evira Seinäjoki, Keskuskatu 23
- bussfrakt: Evira Seinäjoki, Matkahuolto Seinäjoki

Brusellos (avgiftsfri)

I fall av brusellos kan för kommunalveterinären vid behov tas blodprov för undersökning av kastning hos djur.

Prov

5 st serumblodprov/gård. Prover av hondjur som kastat, om det finns färre än fem, resten av proverna tas av övriga tackor/getter.

Undersökningar

Brusella-antikroppsundersökning (Evira, Helsingfors) På begäran kan man av samma prover även undersöka Q-feber och antikroppar mot klamydhophila om dessa undersökningar är avgiftsfria.

Försändelse

Om proverna blir förstörda eller fryser till kan de inte användas för undersökning. De måste tas så aseptiskt som möjligt och förpackas omsorgsfullt (lindas in förutom i wellpapp även i t.ex. tidningspapper) och innan försändelse förvaras i kylskåp eller på annat svalt ställe.

Remiss

Utredning kastningsorsak hos nötkreatur eller undersökning av djursjukdom hos produktionsdjur. Djurart: får eller get ska anges i remissen. Antalet tackor/getter och kastningar ska anges i remissen.

Adress dit proverna ska skickas

Evira Helsingfors 
Evira, djursjukdomsbakteriologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS