Maedi-visna- eller CAE-prover

Prov

Maedi-visna/CAE-antikroppar undersöks ur serum. Blodproverna tas i rör som inte innehåller ämnen som skulle kunna förhindra blodkoagulering.

Remiss

För MV/CAE-prover används samma undersökningsremiss som för produktionsdjur. I remissen bör följande uppgifter nämnas:

  • djurägarens och veterinärens namn, adress och telefon
  • lägenhetssignum
  • provtagningsdatum
  • djurens fullständiga EU-signum

Till remissen bifogas en djurförteckning från får- och getregistret. Provrören förses med löpande numrering. Vid numrering används en svart vattenfast tusch. Provrörens nummer antecknas i djurförteckningen vid det djur från vilket provet har tagits. Provrören packas så att de håller sig hela under transporten.

Undersökningar

Maedi-visna- och CAE-virusantikroppar undersöks ur får-/getserum med ett kommersiellt ELISA-test. Prover som tas inom ramen för hälsokontrollprogrammet undersöks inte i brådskande ordning. Ifall Ni behöver provresultatet snabbt ber vi Er meddela detta i remissen. För MV/CAE-programmets prover debiteras en avgift enligt prislistan.

Sändning

Proverna levereras till laboratoriet så fort som möjligt. Det lönar sig inte att skicka prover på fredagar. Proverna kan bevaras i kylskåpet över veckoslutet; proverna får ej frysas ner. Vid varmare årstider rekommenderas användning av kylklampar. Avsändaren betalar sändningskostnaderna.

Sändningsadress

Evira, virologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
Eventuella förfrågningar tfn. 050 336 6563 

Mer information på vår webbplats

Teman: