Ögoninflammationer hos får

Det rekommenderas att man undersöker prover från flera djur som uppvisar symptom. Proven tas av en veterinär. Prov borde tas av omedicinerade djur och eventuella läkemedelsbehandlingar bör anges i remissen.

Prov

Ögat rengörs från synlig smuts och sekret före provtagningen. Svabbproverna tas från ögats bindhinna så rent som möjligt. Från ögonen bör tas separata prov för såväl bakteriologisk (bl.a. Moraxella bovis, Listeria monocytogenes) som för mykoplasmaundersökning. Vi rekommenderar att man skickar bakteriologiska prover i kommersiella transportrör (t.ex. Probact, Copan, osv.) Transportmediet behöver inte innehålla kol, men också transportmedier som innehåller kol kan användas.

Mykoplasma kräver eget transportmedium (rören beställs från Evira Kuopio, tfn. 029 530 4952). Mykoplasmaproverna tas med en bomullspinne som gnuggas så att man får med celler. Pinnen rullas i transportmediet, men ska inte placeras i transportmediet.

Undersökningar

Bakterieodling och mykoplasmaodling.

Försändelse

Proverna ska vara framme vid laboratoriet dagen efter provtagningen, vilket innebär att man inte tar eller skickar prover på fredagar. De snabbaste försändelsesätten är Postens Till dörren-paket, buss eller personlig leverans. Proverna skickas i en låda med kylklampar.

Remiss

Adress dit proverna ska skickas

Evira Kuopio
- leverans: Evira Kuopio, Neulaniementie 4
- Postens Till dörren-paket och expressbrev: Evira Kuopio, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio
- bussfrakt: Evira Kuopio, Matkahuolto Kuopio