Utredning av sjukdomsorsak vid dödsfall bland får och getter

Prov

Som prov skickas ett helt djur. Om flera djur har dött rekommenderas att man skickar flera prov för patologiska undersökningar.

Undersökningar

Patologisk-anatomisk och histologisk undersökning samt bakteriologisk odling och parasitundersökning enligt behov.

Remiss

Djurart, får/get bör nämnas på remissen. På remissen antecknas symptom, antalet djur på gården, antalet insjuknade och avlidna djur samt åldern på de djur som ska undersökas. Eventuella medicineringar bör nämnas på remissen.

Adresser dit proverna ska skickas

Evira Kuopio
- leverans: Evira Kuopio, Neulaniementie 4
- bussfrakt: Evira Kuopio, Matkahuolto Kuopio

Evira Helsingfors 
Evira, patologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Evira Seinäjoki
- leverans: Evira Seinäjoki, Keskuskatu 23
- bussfrakt: Evira Seinäjoki, Matkahuolto Seinäjoki

Evira Uleåborg
- leverans: Evira Uleåborg, Elektroniikkatie 5, 90590 Uleåborg
- bussfrakt: Evira Uleåborg, Matkahuolto Uleåborg

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS