Fjäderfä

Det är alltid att skäl att utreda orsaken till att höns, broiler, kalkoner, ankor, gäss och strutsar dör eller insjuknar eller varför produktionen sjunker. Det kan vara fråga om en smittsam sjukdom orsakad av virus, bakterier, svampar eller parasiter. När sjukdomsalstraren har konstaterats, kan den behandlas och spridning till övriga fåglar förhindras. I undersökningar tar också hänsyn till brister i djurens livsmiljö, skötsel eller vattnets och fodrets kvalitet. Också detta är viktigt att utreda så att utfodringen eller omgivningsfaktorerna kan ändras.

Hela fåglar

Först utförs en patologanatomisk undersökning av fågeln för att klarlägga vilken sjukdom den lider av eller vilken dödsorsaken är. Vid behov tas ytterligare prov för histologiska, bakteriologiska och virologiska undersökningar.

Remiss

Adress dit proverna ska skickas

Evira Helsingfors
Evira, patologiska undersökningar, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Evira Seinäjoki
- leverans: Evira Seinäjoki, Keskuskatu 23
- bussfrakt: Evira Seinäjoki, Matkahuolto Seinäjoki

Blodprov

Antikroppssanalys för att kontrollera vissa virus- eller bakteriesmittor.

Remiss

Adress dit proverna ska skickas

Evira Helsingfors 
Evira, virologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Mer information på vår webbplats