Hästsjukdomar – provtagnings- och försändelseanvisningar

Evira gör diagnostik för virus-, bakterie- och parasitsjukdomar hos hästar samt patologiska undersökningar (obduktion och undersökningar av organprover) för utredande av dödsorsak.

För utredande av luftvägsinflammationer finns ett virusundersökningspaket. Det är i allmänhet att rekommendera att undersöka flera prover för utredande av orsaken till sjukdomen när det gäller luftvägsinflammationsfall i en stallmiljö.

För diarréfall finns ett bakteriologiskt diarréundersökningspaket. Utredningar av dödsorsak hos hästar görs vid verksamhetsställen i Helsingfors, Kuopio och Uleåborg.

Noggrannare anvisningar för olika undersökningar och undersökningspaket finns i vänstra sidomenyn. Beskrivningarna i punkten hästsjukdomar innehåller också provtagningsanvisningar.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Teman: