Paket för bakteriologisk undersökning av diarré hos hästar

Prov

Träckprovet tas från ändtarmen eller omedelbart efter avföringen. Provet bör vara rikligt. Provet läggs i en ren plastpåse eller i en burk och bör vara så lufttätt som möjligt. Provet kyls ner och skickas genast. Proven bör tas innan man påbörjar eventuell medicinering med antibiotika, men om djuret redan har medicinerats bör man nämna medicineringen i remissen.

Vid misstanke om antibiotikadiarré måste proven med tanke på Clostridium difficile skickas i ett kommersiellt transportmedierör avsett för anaeroba bakterier. Undersökningsplats: Evira Seinäjoki.

Vid misstanke om Brachyspira sp. Infektion måste provet tas från ändtarmen genom att med en styv bomullspinne svabba slemhinnans yta. Provet skickas i ett kommersiellt transportmedierör avsett för anaeroba bakterier. Transportmediet bör innehålla kol. Undersökningsplats: Evira Seinäjoki.

Undersökning

Bakterieodling för salmonella.

På veterinärens begäran:

  • Clostridium perfringens -odling av prov som har tagits från ändtarmen och är laboratoriet tillhanda inom 24 h från provtagningen
  • Rots hos föl under 2 månader
  • Lawsonia sp av avvanda föl (Evira Seinäjoki)
  • Brachyspira sp. Odling (Evira Seinäjoki)
  • Clostridium difficile -odling av prov från hästar där man misstänker antibiotikadiarré, tagna från ändtarmen och skickats i transportmedierör avsett för anaeroba bakterier (Evira Seinäjoki).

Försändelse

Proverna ska vara framme vid laboratoriet dagen efter provtagningen, vilket innebär att man inte tar eller skickar prover på fredagar. De snabbaste försändelsesätten är Postens Till dörren-paket, buss eller personlig leverans. Under den varma årstiden rekommenderas användning av kylklampar.

Remiss

Adresser dit proverna ska skickas

Obs! Prover för Lawsonia sp., Brachyspira sp. och C. difficile: Evira Seinäjoki.

Evira Helsingfors 
Evira, djursjukdomsbakteriologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Evira Kuopio
- Postens Till dörren-paket och leverans: Evira Kuopio, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio
- bussfrakt: Evira Kuopio, Matkahuolto Kuopio

Evira Seinäjoki
- Postens Till dörren-paket och leverans: Evira Seinäjoki, Keskuskatu 23, 60100 Seinäjoki 
- bussfrakt: Evira Seinäjoki, Matkahuolto Seinäjoki

Evira Uleåborg
- Postens Till dörren-paket och leverans: Evira Uleåborg, Elektroniikkatie 5, 90590 Uleåborg
- bussfrakt: Evira Uleåborg, Matkahuolto Uleåborg

Teman: