Kvarka hos häst

Streptococcus equi subsp. equi

Prov

Svabbprov: näsborrarna rengörs från synlig smuts. Slemprover från näsborrarna tas med en bomullspinne så djupt in i näsborren som möjligt. Man bör ta prov från båda näsborrarna. Provet skickas i ett kommersiellt transportmedium (t.ex. Probact, Copan), transportmediet behöver inte innehålla kol, men också transportmedier som innehåller kol kan användas.

Sköljprover och prover från varbölder: provet bör vara rikligt, skickas som sådant och i transportmedium.

Smittbärare kan bäst påvisas genom tre på varandra följande, med en veckas intervall tagna prov från näsa-svalg eller prov som har tagits genom att skölja luftsäckar.

Undersökning

Bakterieodling för S. equi subsp. equi -bakterien.

Försändelse

Proverna ska vara framme vid laboratoriet dagen efter provtagningen, vilket innebär att man inte tar eller skickar prover på fredagar. De snabbaste försändelsesätten är Postens Till dörren-paket, buss eller personlig leverans. Under den varma årstiden rekommenderas användning av kylklampar.

Remiss

Adresser dit proverna ska skickas

Evira Helsingfors 
Evira, djursjukdomsbakteriologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Evira Kuopio
- Postens Till dörren-paket och leverans: Evira Kuopio, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio
- bussfrakt: Evira Kuopio, Matkahuolto Kuopio

Evira Seinäjoki
- Postens Till dörren-paket och leverans: Evira Seinäjoki, Keskuskatu 23, 60100 Seinäjoki 
- bussfrakt: Evira Seinäjoki, Matkahuolto Seinäjoki

Evira Uleåborg
- Postens Till dörren-paket coh leverans: Evira Uleåborg, Elektroniikkatie 5, 90590 Uleåborg
- bussfrakt: Evira Uleåborg, Matkahuolto Uleåborg

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Teman: