Hundar och katter – anvisningar för provtagning och försändelse

Evira utför olika undersökningar som hänför sig till hundars och katters hälsa och välmående.

För att utreda orsaken till djurets symtom och sjukdom samt vid behov för att fastställa dödsorsaken kan djuret skickas för obduktion. Med djuret ska alltid följa en till alla delar ifylld remiss för obduktion av hobbydjur.

Av hundar och katter kan också tas prover för serologiska (antikroppar), virologiska (påvisande av virus) och bakteriologiska undersökningar.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Teman: