Provtagning i fall av valpsjuka

Vid misstanke om valpsjuka tas ett epitelcellprov för att påvisa virus.

Provet tas med vaddpinne från:

  • ögats konjunktiva
  • vaginan / preputium
  • toncillerna från en hund som fått lugnande medel

Hos epitelcellerna på provpinnen kan valpsjukevirus påvisas med RT-PCR-metoden.

Provtagningspinnarna förpackas i ett rent, tomt provrör för transporten. Röret skickas gärna tillsammans med en kylklamp.

Remiss

Adress dit proverna ska skickas

Evira Helsingfors
Evira, virologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATSER

Teman: