Patologiska undersökningar av olika djurarter vid Eviras verksamhetsenheterna

Patologiska undersökningar av olika djurarter vid Eviras verksamhetsenheterna

Prover för patologiska undersökningar ska skickas direkt till de verksamhetsenheterna som undersöker dem (se tabellen).

I tabellen har det verksamhetsenheten dit proverna i första hand ska skickas markerats med fet stil. 

Djurart

Undersökningsplats

Nötkreatur, får och andra idisslare

Kuopio, Seinäjoki, Helsingfors, Uleåborg

Svin

Helsingfors, Seinäjoki, Kuopio, Uleåborg

Fjäderfä

Helsinki, Seinäjoki

Häst, ponny

Helsingfors, Kuopio, Uleåborg

Katt, hund och andra hobbydjur

Helsingfors

Exotiska djurparksdjur

Helsingfors

Vilda djur (också farmuppfödda)

Uleåborg

Farmuppfödda pälsdjur

Seinäjoki, Kuopio

Ren

Uleåborg

Kräfta (också vilda kräftor)

Kuopio 

Fisk (okcså vilda fiskar)

Helsingfors, Kuopio , Uleåborg

Hantering av prover som skickas in för patologisk undersökning

Djuren undersöks i regel samma dag som de anländer till laboratoriet. Därför är det när det gäller sällskapsdjur nödvändigt att anvisningar om hur ägaren vill att sällskapsdjuret ska kremeras skickas in tillsammans med djuret. Alternativen är förintelse vid en destruktionsanläggning eller individuell eller gemensam kremering vid ett företag som specialiserat sig på detta. Undersökta djur eller djurdelar kan inte returneras till ägaren i befintligt skick.

REMISSER

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS