Campylobacter fetus och Trichomonas fetus -provtagning av nötkreatur

Provtagning av kvigor och kor

Provtagningsutrustning

 • 2 långa bomullspinnar för provtagning
 • 10 ml sköljvätska (PBS)
 • TEM transportmedium för campylobacter (10 ml rör), beställs från Evira
 • Transportmedium för trichomonas (100 ml flaska)
 • Antibiotikalösning för trichomonas transportmedium

Provtagning

Tvätta och torka vulvaområdet. För en bomullspinne genom speculum upp mot cervix och ta ett prov genom att gnida pinnen mot vaginans slemhinna. Bryt av provtagningspinnen sterilt i campylobacter-transportmediet (TEM). Ta på samma sätt ett prov med en annan bomullspinne som du bryter av i trichomonas-transportmediet. Fyll ett 10 ml campylobactertransportrör till brädden med PBS-vätska. Tillsätt Trichomonas-antibiotikalösning i trichomonasvätskan med en liten spruta.

Eftersom transportmedierna innehåller inhibitorer rekommenderas att man använder skyddshandskar när man fyller transportrören.

Returnera alla flaskor till Evira.

Proven ska vara framme vid Evira inom 48 timmar efter provtagningen.

Provtagning av tjurar

Provtagningsutrustning

 • 50 – 100 ml sköljspruta
 • 2 ml spruta + kanyl
 • Seminett
 • Gummislang
 • 100 ml sköljvätska (PBS)
 • TEM transportmedium för campylobacter (10 ml rör), beställs från Evira
 • Transportmedium för trichomonas (100 ml flaska)
 • Antibiotikalösning för trichomonas transportmedium

Provtagning

Värm PBS-sköljvätskan till kroppstemperatur. För att underlätta hanteringen kan tjuren lugnas ner eller t.ex. en klövvårdsställning användas.

Tvätta skapets öppning med vatten och desinficera med ett milt desinfektionsmedel (t.ex. Neo-Amisept). Torka slutligen väl med bomull. Fäst seminetten i ena änden av gummislangen och i andra änden 50 - 100 ml sprutan fylld med ca. 50 ml uppvärmd sköljvätska. För in hela seminetten i skapet. Håll stadigt fast skapets öppning och spruta in vätskan. Massera skapet ett par minuter med ena handen och låt seminetten vara kvar inuti under tiden. Sug in vätskan tillbaka i sprutan och dra ut seminetten. Fyll 10 ml röret med Campylobacter-transportmedium (TEM) till brädden med den ursköljda vätskan (ryms ca 1 ml). Tillsätt ca 10 ml av provet i Trichomonas-vätskan och tillsätt slutligen i samma flaska Trichomonas-antibiotikalösning med en liten spruta.

När man tar prover av kalvar tillämpar man ovan nämnda sköljningsmetod eller tar ett prov genom att gnida en bomullspinne mot skapets slemhinna.

Eftersom transportmedierna innehåller inhibitorer rekommenderas att man använder skyddshandskar när man för över proverna till transportrören.

Returnera gummislangen tillsammans med provflaskorna till Evira.

Proven ska vara framme vid Evira inom 48 timmar efter provtagningen.

Remiss