Undersökning av kalvdiarré

Vid problem med diarré räcker det vanligtvis inte att undersöka ett avföringsprov för att få en tillförlitlig bild av situationen. Det rekommenderas att man undersöker prover från så många djur som möjligt som uppvisar symptom. Undersökningspaketet inkluderar undersökning av 3-5 avföringsprov. Undersökningarna inom ramen för Eviras diarrépaket har planerats för att motsvara de fynd som är mest allmänna inom olika åldersgrupper.

Prov

Ett bra undersökningsprov tas i början av diarrén när mängden sjukdomsalstrare i avföringen är störst. Det behövs cirka en matsked/djur för avföringsprov. Proven tas av så många kalvar som möjligt. Proven bör tas innan man påbörjar eventuell medicinering med antibiotika, men om djuret redan har medicinerats bör man nämna medicineringen i remissen. Provet tas direkt från ändtarmen eller omedelbart efter avföringen i en tät och ren plastpåse eller burk. Provet kyls ner och skickas genast. Prov som har tagits på fredagar eller veckoslut kan förvaras i kylskåpstemperatur över veckoslutet.

Undersökningar

Ålder Prov Undersökningar
Under 1 vecka    5 individuella avföringsprov Enterotoxisk E.coli (PCR) och sensibilitetstestning
    Rots (ag-Elisa)
    Coronavirus (ag-Elisa)
    Kryptosporidier (färgning, artbestämning)
    Salmonella (odling)

1-5 veckor

5 individuella avföringsprov Rots (ag-Elisa)
    Coronavirus (ag-Elisa)
    Kryptosporidier (färgning, artbestämning)
    Salmonella (odling)
    Eimeria-koccidier och ägg av tarmparasiter (McMaster,> 3 veckor gamla)
Över 5 veckor 5 individuella avföringsprov Salmonella (odling)
    Eimeria-koccidier och ägg av tarmparasiter (McMaster)

 

Försändelse

Provet ska vara laboratoriet tillhanda nästa dag. De snabbaste försändelsesätten är Postens Till dörren-paket, buss eller personlig leverans. Prover som tagits under veckoslutet och förvarats kallt kan skickas på måndag. Under den varma årstiden rekommenderas användning av kylklampar. Ägaren betalar försändelsekostnaderna.

Remiss

Kalvens ålder och födelsetid ska framkomma av remissen.

Adress dit proverna ska skickas

Evira Kuopio
- Postens Till dörren-paket och leverans: Evira Kuopio, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio
- bussfrakt: Evira Kuopio, Matkahuolto Kuopio