Kastning hos nötkreatur

Paketet för undersökning av foster

Prov

Helt kastat foster och efterbörd. Det är viktigt att skicka efterbörden, oberoende av hur smutsig den är, eftersom vissa sjukdomsalstrare orsakar observerbara förändringar bara i moderkakan. Minst 2-3 livmoderkottar bör ingå i provet.

Undersökningar

Patologisk undersökning samt de viktigaste bakterierna som orsakar kastning, ureaplasma, svamp samt BVD- och IBR-virus samt vid behov Neospora-PCR undersökning (Evira Kuopio, Helsingfors, Seinäjoki).

Försändelse

Provet bör alltid vara så färskt som möjligt, som till exempel ett prov som har förvarats kallt över ett veckoslut duger för undersökning.

Remiss

Adresser dit proverna ska skickas

Evira Kuopio
- leverans: Evira Kuopio, Neulaniementie 4
- bussfrakt: Evira Kuopio, Matkahuolto Kuopio

Evira Helsingfors 
Evira, patologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Evira Seinäjoki
- leverans: Evira Seinäjoki, Keskuskatu 23
- bussfrakt: Evira Seinäjoki, Matkahuolto Seinäjoki

Brusellauppföljning (avgiftsfri)

Uppföljningen genomförs så, att producenterna meddelar kommunveterinären om nötboskap kastar sina foster och kommunveterinären tar vid behov blodprov av de djur som har kastat sitt foster. I detta fall orsakar provtagning, sändning av prover och undersökningar inte några utgifter för producenten. Efter undersökningen får producenten ett skriftligt svar.

Prov

5 st. serumblodprov/gård. Prov av kor som har kastat sitt foster, ifall de är färre än fem tar man de övriga proven av andra kor.

Undersökningar

Brusella, BVD och IBR-antikroppsundersökningar (Evira, Helsingfors).

Försändelse

Om proverna förfars eller fryses ned blir de odugliga för undersökningen, och de ska därför tas så aseptiskt som möjligt och förpackas noggrant (lindas in i wellpapp och tidningspapper) samt innan de skickas förvaras i kylskåp eller på en annan sval plats.

Remiss

Adress dit proverna ska skickas

Evira Helsingfors 
Evira, djursjukdomsbakteriologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Paketet för undersökning av kastning hos moderdjur (avgiftsbelagd)

Prov

5-10 st. serumblodprov Undersökningar Neospora, Coxiella burnetii (Q-feber), Chlamydophila, Brusella, BVD och IBR-antikroppsundersökningar (Evira Helsingfors).

Försändelse

Om proverna förfars eller fryses ned blir de odugliga för undersökningen, och de ska därför tas så aseptiskt som möjligt och förpackas noggrant (lindas in i wellpapp och tidningspapper) samt innan de skickas förvaras i kylskåp eller på en annan sval plats.

Remiss

Adress dit proverna ska skickas

Evira Helsingfors 
Evira, djursjukdomsbakteriologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS