Luftvägsinflammationer hos nötkreatur

Paket för undersökning av luftvägarna

Det finns tre olika undersökningspaket för utredning av orsaker till luftvägsinflammationer:

  1. Bakteriologisk och virologisk undersökning av djupt svabbprov/lungsköljningsprov samt bestämning av Mycoplasma bovis -antikroppar i blodprover, prover från fyra kalvar.
  2. Virologisk undersökning av slemprover från näsborrarna, prover från fem kalvar.
  3. Virologisk antikroppsundersökning av parserumprover, prover från fem kalvar.


Vid behov görs bakteriologiska och virologiska undersökningar för de prover som skickats till patologisk undersökning (helt djur, paket för undersökning av lungor-hjärta).

Vid problem med infektioner i luftvägarna räcker det vanligtvis inte att undersöka ett prov för att få en tillförlitlig bild av situationen. Det rekommenderas att man undersöker prover från flera djur som uppvisar symptom. Proven tas av en veterinär.

Vid provtagning och tolkning av resultaten bör man beakta att antibiotikabehandling påverkar bakterie- och mykoplasmaodlingar. Prov borde tas av omedicinerade djur och eventuella läkemedelsbehandlingar bör anges i remissen.

Prov som tas för att påvisa virus bör vara från djur som är i sjukdomens inledande stadium och prov från symptomfria djur i samma boskap kan också inkluderas (virus utsöndras redan några dagar innan symtomen bryter ut). Förhöjning av vissa virusantikroppar kan påvisas i parblodprov, vilket tyder på akut inflammation. Vaccin och vaccinationsdatum bör anges om djuren har vaccinerats.

Djupt svabbprov/lungsköljningsprov

Prov

Djupt svabbprov tas med en lång provpinne i silikonrör och skickas i transportmediet. Veterinärer kan beställa provtagningsmaterialet, rören med transportmedium och provtagningspinnar, från Evira Kuopio, tfn. 029 530 4952, eller med e-post: kuopion.toimisto /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi. Beställningen ska innehålla provtagningsmaterialets mängd (en paket innehåller material för provtagning av fyra djur), mottagarens namn, adress dit paketet ska skickas, mottagarens mobiltelefon numret, och om paketet ska sendas med post eller med buss. Materialet kan sendas endast på mondag eller tisdag, så att det är säkert framme hos mottagaren före veckoslutet. Paketet ska hämtas från Posten eller Matkahuolto omedelbart när ankomsanmälan kommer.

Proven kan också tas som lungsköljningsprov, varvid cirka 10 droppar läggs i mykoplasmatransportmediet och resten placeras i ett sterilt rör för bakteriologisk och virologisk undersökning.

Undersökningar

Bakterieodling och mikrobläkemedelskänslighet, mykoplasma- och ureaplasmaodling, påvisande av coronavirus hos nötkreatur (BCV) och respiratory syncytial virus (RS).

Försändelse

Proverna ska vara framme vid laboratoriet dagen efter provtagningen, vilket innebär att man inte tar eller skickar prover på fredagar. De snabbaste försändelsesätten är Postens Till dörren-paket, buss eller personlig leverans. Mykoplasma- och ureaplasmaproven skickas i transportmedium. Proverna skickas i en låda med kylklampar.

Remiss

Adress dit proverna ska skickas

Evira Kuopio
- Postens Till dörren-paket och leverans: Evira Kuopio, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio
- bussfrakt: Evira Kuopio, Matkahuolto Kuopio

Slemprover från näsborrarna

Prov

Slemprover från näsborrarna tas med en bomullspinne så djupt in i näsborren som möjligt och skickas som sådant. Proven bör vara från djur som är i sjukdomens inledande stadium och prov från symptomfria djur i samma boskap kan också inkluderas (virus utsöndras redan några dagar innan symtomen bryter ut).

Undersökningar

Påvisande av respiratory syncytial virus (RS) och coronavirus hos nötkreatur (BCV).

Försändelse

Proverna ska vara framme vid laboratoriet dagen efter provtagningen, vilket innebär att man inte tar eller skickar prover på fredagar. De snabbaste försändelsesätten är Postens Till dörren-paket, buss eller personlig leverans. Proverna skickas i en låda med kylklampar.

Remiss

Adress dit proverna ska skickas

Evira Helsingfors 
Evira, virologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Parserumprov

Prov

Parserumblodprov från 5 djur. De första proverna tas i sjukdomens akutskede och det andra 2-3 veckor senare. Blodproverna tas i blodprovsrör på 10 ml, vilka inte innehåller medel som hämmar blodets koagulering. Blodprovet bör vara minst 5 ml.

Undersökningar

Påvisande av ökning av antikroppar mot respiratory syncytial virus (RS), coronavirus och parainfluensa (P13) hos nötkreatur.

Försändelse

Om proverna förfars eller fryses ned blir de odugliga för undersökningen, och de ska därför tas så aseptiskt som möjligt och förpackas noggrant (lindas in i wellpapp och tidningspapper) samt innan de skickas förvaras i kylskåp eller på en annan sval plats.

Remiss

Adress dit proverna ska skickas

Evira Helsingfors 
Evira, virologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Helt djur eller paket för undersökning av lungor-hjärta

Prov

Helt djur eller paket för undersökning av lungor-hjärta. Observera att antibiotikamedicinering inverkar på bakterie- och mykoplasmaundersökningarna och läkemedelsbehandlingarna bör nämnas på remissen.

Undersökningar

Patologisk-anatomisk och histologisk undersökning samt bakterie- och mykoplasmaodling, påvisande av respiratory syncytial virus (RS) och coronavirus hos nötkreatur (BCV).

Remiss

Adresser dit proverna ska skickas

Evira Kuopio
- leverans: Evira Kuopio, Neulaniementie 4
- bussfrakt: Evira Kuopio, Matkahuolto Kuopio

Evira Helsingfors 
Evira, patologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Evira Seinäjoki
- leverans: Evira Seinäjoki, Keskuskatu 23
- bussfrakt: Evira Seinäjoki, Matkahuolto Seinäjoki

Evira Uleåborg
- leverans: Evira Uleåborg, Elektroniikkatie 5, 90590 Uleåborg
- bussfrakt: Evira Uleåborg, Matkahuolto Uleåborg

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS