Slemprover som tas från kalvarnas näsborrar för Naseva – M. bovis bekämpningsprogrammet samt för djurutställningar (M. bovis PCR-påvisning)

 • Proverna ska vara framme vid laboratoriet så snart som möjligt (provtagning må-on).
 • Proverna tas av alla 1 vecka – max. 6 mån. gamla kalvar från den ena näsborren, maximalt 20 prover per gård (ifall det finns över 20 st. under ett halvt år gamla kalvar på gården tas proverna av de 20 yngsta som är äldre än en vecka).
 • Obs! För Nasevan M. bovis bekämpningsprogrammet skickas ett tankmjölkprov från mjölkboskapen till t.ex. Valios laboratorium i Seinäjoki för analys.

Provtagningsredskap

Provet tas med en kort provtagningspinne med bomullstopp som medföljer transportmedierören. Proverna ska sändas i Amies transportmedierör (utan kol, klart transportmedium). Rören kan också användas för andra bakterieprover.

Lämpliga transportrör fås bl.a. via följande leverantörer:

 • Labema Oy tfn. 09 274 6740 (Probact; Technical Service Consultants TS/5-13) 
 • Labnet tfn. 020 741 3170 (Probact; Technical Service Consultants TS/5-13)
 • Mekalasi Oy tfn. 09 341 72 800 (Copan Transsystem 408C, 31001)
 • Oriola tfn. 010 429 557 (Probact; Technical Service Consultants TS/5-13)
 • Sarstedt tfn. 09 374 1044 (Copan Transsystem 108C, 80.1361)

Provtagning

 1. Torka näsborrarna rena t.ex. med hushållspapper.
 2. För in pinnen ventralt i den ena näshålan.
 3. Gnugga och snurra pinnen relativt kraftig mot slemhinnan så att celler följer med i provet. Gnugga inte så att pinnen blir blodig (blodet försämrar PCR-reaktionens känslighet).
 4. Lägg pinnen i transportröret och anteckna djurets identifikation på transportröret.

Undersökning

Metod: M. bovis direktpåvisning (PCR).

Insändning

Insänds till laboratoriet samma dag. Proverna ska vara framme vid laboratoriet så snart som möjligt (provtagning må-on). Packa pinnarna i en papplåda med stoppning eller i en bubbelplastpåse och skicka dem till Eviras verksamhetsställe i Kuopio som Postens Till dörren-paket eller via Matkahuolto. Ägaren betalar expeditionskostnaderna.

Remiss

Adress dit proverna ska skickas

Evira Kuopio
- Postens Till dörren-paket och leverans: Evira Kuopio, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio
- bussfrakt: Evira Kuopio, Matkahuolto Kuopio