undersökningen av Paratuberkulos hos nötkreatur

(Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis)

Prov

Levande djur: avföring och serumblodprov.

Dött djur: tarmprov från förändrad del och lokala lymfkörtlar i mag-tarmkanalen, en bit från slutet av tunntarmen lymfkörtlar i krös.

Klinisk misstanke om paratuberkulos: långvarig diarré där orsaken inte är känd, viktminskning hos nötkreatur äldre än 2 år.

Undersökning

Bakterieodling för M. paratuberculosis-bakterien (avföring och prov från organ) Påvisande av antikroppar (blodprov).

Obs! Odlingen tar minst 2-7 mån. Klinisk misstanke: undersökningen avgiftsfri.

Försändelse

Proverna bör vara laboratoriet tillhanda senast torsdag förmiddag och högst 3 dagar har gått sedan provtagningen. De snabbaste försändelsesätten är Postens Till dörren-paket, buss eller personlig leverans. Under den varma årstiden rekommenderas användning av kylklampar.

Remiss

Adress dit proverna ska skickas

Evira Helsingfors 
Evira, djursjukdomsbakteriologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS