Förpacknings- och sändningsanvisningar samt adresser för prov som skickas för djursjukdomsundersökning

Förpacknings- och sändningsanvisningar samt adresser för prov som skickas för djursjukdomsundersökning

Proverna skall helst sändas per post som expresspaket (= till dörren/morgonutdelning) eller via Matkahuolto som expressfrakt.
Hela avlidna djur som kommer för obduktion kan antingen avlämnas på Eviras verksamhetsställe eller sändas in via Matkahuolto. Information om vilka verksamhetsställen som utför obduktioner på olika djur finner du i länken intill.
Om hur hela djur sänds in för undersökningar ges mer information också per telefon.

Använd Matkahuolto eller besök Evira om du levererar levande eller döda djur. Skicka dem inte via Posti.

Anvisningar och föreskrifter för förpackning och sändning av prover

 • Vid förpackning och sändning av prover måste Postis och Matkahuoltos förpackningsanvisningar samt föreskrifterna i den veterinärmedicinska lagstiftningen följas. För paketförsändelser som skickas via Posti skall tilläggstjänsten ”specialhantering” väljas.
 • Om man misstänker en farlig eller mycket smittsam sjukdom skall man kontakta tjänsteveterinären.

Leveranssätt för provförsändelserna

 • Proven kan levereras till Eviras enheter personligen, per post eller som bussfrakt. Paket skickas smidigast som bussfrakt.
 • Djurprover till verksamhetsenheten i Uleåborg och patologiska forskningsenheten i Helsingfors skall alltid sändas som bussfrakt.

Leveranskostnaden för proven

Avsändaren svarar för expeditionskostnaderna för prover som levereras till Evira, om inte annat har stadgats.

Remisser för proven

En ändamålsenligt ifylld remiss skall alltid sändas tillsammans med proven.

Leveranstidtabell för provförsändelserna

 • Det är bäst att sända proven i början av veckan för att undvika eventuella dröjsmål. Då proven sänds lönar det sig alltid att beakta veckoslut och helger.
 • Om ni sänder in prover via Matkahuolto till Helsingfors och Evira betalar försändelsen, ska försändelserna alltid förses med Eviras kreditnumret: 9400278 och med adressen: Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsingfors.

 • Paket som skickas till Helsingfors med Matkahuolto får inte skickas till Matkahuoltos ombud i Hertonäs.
 •  Försändelser till andra orter och försändelser som Evira inte betalar får inte förses med något kundreturnummer och inte förses med något kreditnumret.
 • I oklara fall kontakta den mottagande enheten eller expeditionen: heikki.heinanen@evira.fi, tfn: 0400 378 710 eller jan.juutilainen@evira.fi, tfn: 0500 415 441.

 • Matkahuolto levererar prover som sänts med bussfrakt till Eviras huvudkontor i Helsingfors vardagar två gånger om dagen (kl. 9.00 och 13.00).
 • Man bör meddela bussens ankomsttid till de lokala verksamhetsenheterna.

Adresser för försändelser av djurprover till Evira

 • För att djurprover som har levererats till Eviras huvudkontor i Vik i Helsingfors skall undersökas så snabbt som möjligt måste avsändaren utreda till vilken forskningsenhet provet skall riktas.
 • Forskningsenheten (forskningsenheten för bakteriologi, mikrobiologi, patologi eller virologi) skall antecknas i adressfältet på försändelsen.
 • Postis till Dörren-paket och expressbrev sänds alltid till gatuadressen för forskningsenheten i fråga.
  (Andra prover än hela avlidna djur till obduktion.)

Eviras huvudkontor (Helsingfors, Vik)

Mottagning av prover till obduktiosalen kl. 8.00 - 16.15, förfrågningar till kontoret vid forskningsenheten för patologi, tfn 029 530 4552

Mottagning av andra prover kl. 8.00 - 16.15, förfrågningar till forskningsenheterna för bakteriologi, virologi och mikrobiologi, tfn 029 530 0400 (växel)

Evira
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS
Tfn för addesskort 0400 378 710 eller 0500 415 441

Adress då försändelsen skickas med bussfrakt
Evira Helsingfors
Matkahuolto Kamppi HELSINGFORS

Evira Kuopio

Ankomstavi för provförsändelser
Kontoret må–fr 8.00 - 16.15, tfn 029 530 4952

Gatuadress (Postis till Dörren -paket och expressbrev)
Evira Kuopio
Neulaniementie 4
70210 KUOPIO
Tfn för addesskort 040 489 3384

Adress då försändelsen skickas med bussfrakt
Evira Kuopio
Matkahuolto KUOPIO

Postadress (normala postpaket och brev)
Evira Kuopio
PB 92
70701 KUOPIO

Evira Uleåborg

Ankomstavi för provförsändelser
Kontoret må–fr 8.00 - 16.15, tfn 029 530 4924

Gatuadress (Postis till Dörren -paket och expressbrev)
Evira Uleåborg
Elektroniikkatie 5,
90590 ULEÅBORG
Tfn för addesskort 040 515 4325

Adress då försändelsen skickas med bussfrakt
Evira Uleåborg
Matkahuolto ULEÅBORG

Postadress (normala postpaket och brev)
Evira Uleåborg
Elektroniikkatie 3
90101 ULEÅBORG

Evira Seinäjoki

Ankomstavi för provförsändelser
Kontoret må–fr 8.00 - 16.15, tfn 029 530 5401

Gatuadress (Postis till Dörren -paket och expressbrev)
Evira Seinäjoki
Keskuskatu 23
60100 SEINÄJOKI
Tfn för addesskort 040 180 1585

Adress då försändelsen skickas med bussfrakt
Evira Seinäjoki
Matkahuolto SEINÄJOKI

Postadress (normala postpaket och brev)
Evira Seinäjoki
PB 198
60101 SEINÄJOKI

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER