Paketering i praktiken

Paketering av animaliska prover som ska skickas till Evira

Denna anvisning gäller prover som inte misstänks innehålla lättspridda eller farliga djursjukdomar enligt lagen om djursjukdomar.

Rätt paketering främjar att proverna bibehålls i undersökningsdugligt skick samt säkerställer själva transportens lämplighet.

Följande grundregel gäller för alla prover:
Förkylning till nära + 0 C° förbättrar alltid undersökningens kvalitet. Frysning är däremot till nackdel för undersökningar, med undantag av serum- och råmjölksundersökningar.

Alla typer av prover ska paketeras in i:

  1. primärförpackning (närmast provet) 
  2. sekundärförpackning (förhindrar vätskeläckage) 
  3. tertiärförpackning (den yttersta förpackningen, tål hantering)

Blod-, sekret-, mjölk- och transportmedieprover samt motsvarande

Primärförpackningen är ett rör som kan tillslutas så att det är vätsketätt eller motsvarande.

Sekundärförpackningen förhindrar bl.a. att rören slås sönder mot varandra, bidrar till att primärförpackningen tål yttre mekanisk påverkan och förhindrar läckage. Ett bra skydd för rören är wellpapp med egna fack för varje rör. Tidningspapper kan användas utöver wellpappen, och därefter tillsluts röret i en plastpåse.

Tertiärförpackning:

a) Paket som skickas via Posti:

Postis anvisningar om sändning av biologiskt material ska följas. Svart-gulrandiga pappförpackningar används, eller vid behov någon annan mer hållbar förpackning som omges med svart-gulrandig tejp. Dessutom ska förpackningen märkas med en etikett eller märkningen UN 3373, Biologisk substans, kategori B.

b) Paket som skickas via Matkahuolto:

Bubbelplastpåse (liten provmängd) eller papplåda. Eventuellt utrymme som lämnar tomt i papplådan bör fyllas med t.ex. hopskrynklat tidningspapper.

Sommartid rekommenderas att kylklampar placeras inne i förpackningen.

Avföringsprover som inte ligger i transportmedium

Som primärförpackning kan en burk med tätt lock eller en hel hopknuten plastpåse användas.

Sekundärförpackningen kan t.ex. vara en plastpåse i vilken primärförpackningen placeras inlindad i förpackningsmaterial. Tertiärförpackningen ska vara av tillräckligt hållbart material, t.ex. en papp- eller styroxlåda.

a) Paket som skickas via Posti:

Postis anvisningar om sändning av biologiskt material ska följas. Svart-gulrandiga pappförpackningar används, eller vid behov någon annan mer hållbar förpackning som omges med svart-gulrandig tejp. Dessutom ska förpackningen märkas med en etikett eller märkningen UN 3373, Biologisk substans, kategori B.

b) Paket som skickas via Matkahuolto:

Bubbelplastpåse (liten provmängd) eller papplåda. Eventuellt tomt utrymme i papplådan ska fyllas med förpackningsmaterial.

Sommartid rekommenderas att kylklampar placeras inne i förpackningen.

Hela djur och djurdelar

Primärförpackning:

Hela djur ska omges med stora mängder luftigt och torkande material, till exempel tidningspapper. Sommartid är det befogat att placera kylklampar runt kadavret.

Om det är fråga om ett organprov som inte omges av hud, ska folie-, smör- eller bakplåtspapper som inte fastnar i provets yta placeras runt provet. Först därefter packas provet i absorberande och luftigt tidningspapper eller motsvarande.

Som sekundärförpackning lämpar sig dubbla plastpåsar och/eller en plastsäck.

Tertiärförpackning:

a) Högst 30 kg tunga prover som skickas via Posti:

Postis anvisningar om sändning av biologiskt material ska följas. Svart-gulrandiga pappförpackningar används, eller någon annan mer hållbar förpackning som omges med svart-gulrandig tejp. Dessutom ska förpackningen märkas med en etikett eller märkningen UN 3373, Biologisk substans, kategori B.

b) Prover som skickas via Matkahuolto:

En papp- eller styroxlåda som måste vara tillräckligt hållbar för att tåla hantering. Eventuellt tomt utrymme i lådan ska fyllas med lämpligt förpackningsmaterial.