Salmonellaundersökning

Eviras laboratorier undersöker inte avföringsprov  från friska/symptomfria djur för salmonella.

Kontaktuppgifterna för de laboratorier som utför salmonellaundersökningar hittar du på höger.

Sändning av avföringsprover för salmonellaundersökning, producentens egenkontroll

Nötkreatursgårdar: se provtagningsanvisningar på  ETT:s internetsidor, 'Anvisning för provtagning av salmonella i nötkreatursbesättning'.

Svingårdar: se provtagningsanvisningar på  SIKAVAs internetsidor, 'Anvisningar för salmonellaprov 2014.pdf'

Printa ut och fyll i en allmän remiss till undersökning av salmonella.

Här kan du hitta kontaktuppgifter av de laboratorier där salmonellaprover undersöks. Välj det närmaste och skicka proverna dit med remissen. Du får inte frysa proven förre avsändningen och proven får inte frysa på resan.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Teman: