Sändning av små rovdjur

För uppföljning av rabies och andra sjukdomar görs en insamling av i synnerhet rävar och mårdhundar, men också mårdar, minkar och grävlingar. Som prover lämpar sig både jagade djur och djur som hittats döda och som är hela, ifall de inte har förfarits illa. I synnerhet djur som har verkat sjuka och har haft ett avvikande beteende är intressanta för undersökningarna. Djur med normal päls kan flås innan de sänds.

Packning

Låt proverna svalna (helst till +1 – +5 grader) innan de packas, men frys inte in dem, förutsatt att förvaringstiden inte blir mycket lång. Djupfrysta prover duger visserligen också för undersökning. Vira först in djuret i mycket (tidnings)papper som suger upp eventuella vätskor. Stoppa in papperspaketet i en hel plastpåse och placera den i en stadig låda. Man kan fylla ut lådan med mera papper. Förslut lådan med hjälp av tejp. Man kan placera kylklampar i påsen för att provet ska stå sig bättre.

Försändelse

Proverna ska sändas i så färskt tillstånd som möjligt via Matkahuolto till Evira i Uleåborg. Evira betalar fraktkostnaderna, då man kryssar för på Matkahuoltos paketkort att mottagaren betalar frakten. Sänd proverna gärna i början av veckan (må-to) så att de hinner fram före veckoslutet.

Remiss

Bevakning av sjukdomar hos små rovdjur. Det går också att fritt formulera ett följebrev med information om avsändarens namn, adress och telefonnummer samt minst följande uppgifter om provet:

  • djurslag
  • kommun och by där djuret fångats
  • datum då djuret fångats
  • avlivningssätt eller om djuret hittats dött
  • eventuella symptom på sjukdom

Adress dit proverna ska skickas

Evira Uleåborg, Matkahuolto Uleåborg

Mera information om sändning av prover ger forskare Marja Isomursu,
tfn. 040 512 1248, e-post: marja.isomursu at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

 

Mer information på vår webbplats