Provtagnings- och försändelseanvisningar för sjukdomsundersökningar av svin

Det kan vara bra att med veterinären som sköter om gården komma överens om valet av prover och försändelser och vid behov med Eviras forskningsenhet som mottar proverna. De symptom som förekommer hos svinen på gården, sjukdomsförloppet, typen och storleken på gården är alla saker som påverkar antalet prover och proverna och med vilka man kan utreda orsakerna till sjukdomen.

Om gården har ett stort antal svin är det speciellt viktigt att provtagningen riktas rätt. Då man utreder orsaken till att djuren har insjuknat, ska proverna i första hand tas av insjuknade svin som har typiska symptom och av den djurgrupp i vilken man har konstaterat symptom. Valet av provtyp beror på om djurens insjuknande har lett till att de har dött eller inte.

För undersökning av sjuka och döda djur används Eviras patologiska undersökningar (obduktion och undersökningar av organprover), speciella undersökningspaket som gjorts för utredning av sjukdomsproblem och undersökningar avsedda för identifiering av enstaka sjukdomar.

Närmare anvisningar om olika undersökningar och undersökningspaket finns i menyn till vänster på sidan.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS