undersökning av brachyspira

Prov

Proven tas från svinets ändtarm genom att med en styv bomullspinne svabba slemhinnans yta. Provet skickas i ett kommersiellt transportmedierör avsett för anaeroba bakterier. Transportmediet bör innehålla kol. Transportmedierör levereras t.ex. av Labema Oy och Mekalasi Oy.

Undersökningar

Odlingar för Brachyspira.

Försändelse

Proven bör vara laboratoriet tillhanda inom 2 dygn från provtagningen. På fredagar bör man varken ta eller skicka prov. De snabbaste försändelsesätten är Postens Till dörren-paket, buss eller personlig leverans. Under den varma årstiden rekommenderas användning av kylklampar.

Remiss

Adress dit proverna ska skickas

Evira Helsingfors 
Evira, djursjukdomsbakteriologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors