Inskickning av vildsvinsprover för virusundersökning

Jägarna kan delta i en svinsjukdomsundersökning genom att skicka vävnadsprover från vilda vildsvin till Evira. Det önskas att prover skickas från Finlands viltcentrals sydöstra region eftersom det där sannolikt rör sig flest vildsvin som har kommit över gränsen från Ryssland. Om man misstänker att ett djur drabbats av sjukdomen måste man genast kontakta veterinär.

Proverna som ska skickas in är djurets njure, mjälte och blod. Njurarna finns på djurets ryggsida ungefär i mitten av djuret, på båda sidorna om ryggraden. Jägaren behöver endast skicka in den ena njuren. Mjälten är ett avlångt, ganska platt organ som är mörk i färgen. Mjälten är fäst i sidan av magsäcken på djurets vänstra sida. I blodprovet ska det inte finnas koagulerat blod, övriga vävnadsbitar eller skräp.

Vävnadsproverna ska packas i plastpåsar, förutom blodprovet som ska tas i ett särskilt provrör. Provtagningsredskap kan fås från Finlands viltcentral, region Sydöstra Finland (kundtjänstens tel.nr. 0294312001 eller kaakkois-suomi /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb riista.fi), ta helst kontakt innan jakten börjar.

Grundläggande instruktioner gällande provtagning:

  1. Ta alla prover så fort som möjligt efter att djuret har avlidit.
  2. Packa organen och blodprovet skilt i två olika plastpåsar och kyl ned proverna i kylskåp över natten.
  3. Vira in påsarna i tidnings-, hushålls- eller övrigt papper som suger åt sig vätska.
  4. Lägg sedan påsarna och remissen i t.ex. Matkahuoltos fraktpåse eller i övrig stadig förpackning.
  5. Ifall du skickar flera prover från olika djur i samma paket, märk väl vilka påsar som hör till vilken remiss. Dessa kan märkas t.ex. med motsvarande nummer.
  6. Skicka proverna med Matkahuolto till Evira i Helsingfors så fort som möjligt eller genast följande vardag.
  7. Adress: EVIRA, DJURSJUKDOMSVIROLOGI, MUSTIALAGATAN 3, 00790 HELSINGFORS
  8. Evira betalar fraktkostnaderna åt Matkahuolto.

Remiseen hittas här. Remissen kan också skrivas på fri hand så länge all behövlig information (avsändarens kontaktinformation och information om vildsvinet) finns med.