Virologisk provtagning – allmänna anvisningar

På menyn till vänster finns anvisningar för provtagningar och försändelser för sjukdomar hos olika djurslag. 

Ett bra prov:

  • tas så aseptiskt som möjligt 
  • mängden provmaterial är tillräcklig 
  • blodprov tas helst med vakuumteknik 
  • tas så fort som symptomen uppträder 
  • svabbprov tas med flockad pinne och sänds helst i ett rör med transportmedium för virus (finns att fås kommersiellt, t.ex. UTM-RT eller Virocult); transportmedier för bakteriologiska prover får inte användas!) 
  • kyls ner och förvaras vid +4 °C (i kylskåp) innan det sänds iväg
  • provrören/burkarna är tydligt märkta och en remiss med nödvändiga tilläggsuppgifter bifogas

Remiss

Det är viktigt att remissen fylls i noggrant och ändamålsenligt. I fältet för bakgrundsuppgifter önskar vi att avsändaren, utöver symptomens varaktighet och karaktär, även fyller i uppgifter om djurets vaccinationshistoria och eventuella besök utomlands eller flyttningar från en djurhållningsplats till en annan samt om den behandlande veterinären misstänker en viss sjukdom.

Sändning av prover

Vi rekommenderar att ni använder ett transportmedium för virus. Proverna borde vara framme i laboratoriet dagen efter att de sändes. De snabbaste leveranssätten är postens Till Dörren-paket, med buss eller att leverera paketet personligen. Under den varma årstiden rekommenderas användning av kylklampar. Avsändaren betalar försändelsekostnaderna.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Teman: